TaalBoost: Training voor professionals

Laat je onderdompelen in de wereld van:

TAALontwikkeling, Vroegsignalering en TAALstimulering bij 0-4 jarigen. Krijg knowhow,

skills en tools waarmee jij het verschil kunt maken.
Een echte must have voor JOU, dé professional in de kinderopvang.

Om je als professional of organisatie te onderscheiden, professionaliseren, ontwikkelen en te motiveren en hiermee

ouderparticipatie te stimuleren. En daarmee draag JIJ bij aan:

 

‘De TAAL van de toekomst’

‘TAAL is DE basis voor een goede toekomst’

EN DE TOEKOMST VAN TAAL BEGINT BIJ DE BASIS.

En hoe kun JIJ een bijdrage leveren?

Aanvankelijk ligt de basis binnen het gezin. Een goede ouder-kind interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed verlopen van het TAALverwervingsproces.
Maar zodra moeders de belangrijkste taak in hun leven, het liefdevol grootbrengen van hun meest dierbare “bezit”, weer gaan combineren met hun carrière, is opvang voor hun kroost essentieel.

PROFESSIONAL

En hier kom jij als professional of organisatie in de kinderopvang om de hoek kijken.

Voor jou is dan ook een belangrijke taak weggelegd als het gaat om het creëren van een TAALrijke omgeving waarin 0-4 jarigen zich optimaal kunnen ontplooien.

Jij bent een belangrijke sleutel als het gaat om Vroegsignalering en TAALstimulering.
Je speelt een prominente rol tijdens een groot deel van de TAALgevoelige jaren (0-6 jaar).
In deze TAALgevoelige jaren ben jij, naast de ouders, dus een belangrijke schakel. Waarbij je bijdraagt aan de ontwikkeling van de mondelinge TAAL.

Het gaat hier om luisteren, begrijpen en spreken. Ook wel het fundament van de TAAL, dat in de TAALgevoelige jaren wordt ontwikkeld. Dit fundament vormt de basis voor goed leren lezen en schrijven, de schriftelijke TAAL.

Waarom is dat fundament, die basis zo belangrijk? En waarom ben jij dan een belangrijke schakel?

Goed kunnen (begrijpend) lezen en schrijven is cruciaal voor deelname in onze maatschappij.

NIET GOED KUNNEN (BEGRIJPEND) LEZEN RESULTEERT IN EEN KANSARME TOEKOMST EN BELEMMERT LEVENSLANG LEREN.

Als professional ben jij dé aangewezen persoon of organisatie die bijdraagt aan het stevige fundament dat nodig is om kinderen een goede start te geven op de basisschool.

Helaas start nog steeds een kwart van de kinderen met een TAALachterstand op de basisschool. Deze achterstand wordt veelal niet meer ingehaald. Wat een succesvolle en gelukkige toekomst in de weg staat.

Met de TAALBOOST training draag jij bij aan gelijke kansen voor ieder kind en aan school – en maatschappelijk succes!

Ieder kind verdient een goede toekomst. Jij staat aan de basis van de TAAL van de toekomst. Je legt met de TAALBOOST de eerste steen voor het TAALfundament van de allerkleinsten in onze samenleving.

Deze eerste stap is de basis. En die basis creëer JIJ! Samen met jouw team, organisatie én ouders.

Deze training maakt van jou dé professional of organisatie in de kinderopvang die TAAL centraal stelt en bijdraagt aan de TAAL van de toekomst!

“TAAL is jouw verhaal, jouw verhaal ben jij”

– Hanneke Cents 

Herken jij dit? Of herken jij dit binnen jouw organisatie?

=

Je hebt het gevoel dat ouders je niet serieus nemen als je de TAALontwikkeling van een kind met hen wilt bespreken;

=

Je hoort regelmatig: “als de TAALproblemen echt zo erg zijn, dan zien we dat straks wel op de basisschool”;

=

Je krijgt geen gehoor bij ouders als er een niet pluis gevoel besproken wordt;

=

Je bent onzeker t.a.v. oudercontact als het gaat om een ontwikkelingsgesprek en het geven van adviezen en tips.

=

Je kunt het vrolijke, enthousiaste, 3-jarige meisje in jouw groep niet verstaan;

=

Je maakt je zorgen over een baby die geen oogcontact maakt en niet brabbelt;

=

Je twijfelt aan het TAALniveau van een bijna 4-jarige jongen;

=

Je wilt graag nieuwe activiteiten opzetten en implementeren om de TAALontwikkeling van kinderen een BOOST te geven;

=

Boeien en binden van medewerkers is uitgangspunt binnen jouw organisatie;

=

Je bent betrokken en gemotiveerd ten aanzien van zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling en competentieontwikkeling;

=

Als organisatie wil jij voor alle teams verdieping van knowhow en skills, waarbij aandacht is voor de doorgaande lijn naar de basisschool;

=

Je hebt ouderparticipatie hoog in het vaandel staan;

=

Je zoekt nieuwe tools en handvatten om ouders gericht te adviseren en stimuleren;

=

Jouw organisatie wil zich onderscheiden in de markt;

Zeg je op één of meerdere van deze punten: “JA, dit herken ik?”

En mis je de fine-tuning van kennis en kunde op het gebied van TAALontwikkeling, Vroegsignalering en TAAlstimulering?

En, ben je bereid om te investeren in competentieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling?

Dan ben je klaar voor de meerdaagse TAALBOOST Training.

Wil jij of wil je als organisatie:

=
Handvatten om te checken of hetgeen jij signaleert past binnen een normale spraak – TAALontwikkeling?
=

Tips, tools, skills en nieuwe kennis om gerichter de TAALontwikkeling van 0-4 jarigen te stimuleren?

=
TAALontwikkeling, Vroegsignalering en TAALstimulering als doorgaande lijn doorvoeren binnen jullie organisatie?
=

Verdieping als het gaat om de doorgaande lijn van de kinderopvang naar de basisschool?

=

Meer zelfvertrouwen ontwikkelen tav oudercontact en advies aan ouders?

=

Gerichter communiceren naar ouders als het gaat om advies en begeleiding van de TAALontwikkeling van 0-4 jarigen?

=

Ouderparticipatie een BOOST geven door TAALontwikkeling, Vroegsignalering en TAALstimulering meer onder de aandacht te brengen bij ouders?

=

Ouderparticipatie stimuleren door kennisuitbreiding (van jouw medewerkers) en ouderbetrokkenheid als onderscheidende factor inzetten in de markt?

=

Jouw team inspireren en motiveren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen?

=

Boeien en binden van jouw medewerkers centraal stellen en intrinsieke motivatie stimuleren?

=

Een teambrede aanpak, waarbij groepsdynamiek verbetert door motiverende en stimulerende technieken?

=

Je onderscheiden van andere kinderopvangorganisaties door TAALontwikkeling, Vroegsignalering en TAALstimulering verder centraal te stellen binnen jullie organisatie?

=

Je profileren als dé professional in de kinderopvang en als zodanig gezien en gehoord worden door ouders en andere disciplines of professionals?

“Als je de TAALBOOST training bij Hanneke Cents volgt, dan kan je niet anders dan enthousiast worden over TAALontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken. Haar vakkennis, enthousiasme en gedrevenheid zorgen ervoor dat je helemaal wordt meegetrokken in de wereld van TAAL. Hanneke heeft als doel om haar kennis over TAALontwikkeling, vroegsignalering en TAALstimulering over te dragen aan professionals in de kinderopvang (0-4 jaar). Zelf denk ik dan ook dat er bij menig professional nog veel onbekend is over deTAALontwikkeling. Het is zo mooi als je als professional de kennis in huis hebt om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en vroegtijdig kunt signaleren. Ik zou dan ook elke professional in de kinderopvang aanraden om de TAALBOOST training te volgen en je eigen kennis en vaardigheden een BOOST te geven!”

Tamara

pedagogisch medewerker

“Alleen ga je sneller en samen ga je verder”

– 365 dagen succesvol 

WAT LEVERT DE MEERDAAGSE TAALBOOST TRAINING JOU
OF JOUW ORGANISATIE OP:

R

Grip op jouw handelen door vernieuwde kennis, tools en skills;

R

Jij handelt op basis van vernieuwde inzichten, kennis, tools en skills;

R

Jij zet praktische tools in en ziet hoeveel plezier de kinderen hieraan beleven;

R

Jij hebt meer plezier in jouw werk door vernieuwde kennis en kunde. Dit straalt door op de kinderen en het team.

R

Jij hebt meer zelfvertrouwen in het werk met de kinderen en in het contact met ouders;

R

Jij staat voor jouw vak als pedagogisch medewerker of gastouder en dat straal je uit;

R

Jij wordt door andere disciplines (denk aan oa: leerkrachten, IB-ers, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, jeugdverpleegkundigen, CB-artsen) als professional gezien en als zodanig benaderd;

R

JIJ hebt vernieuwde creativiteit in interactie, spel en voorleesactiviteiten;

R

Gemotiveerde collega’s die werken vanuit dezelfde intrinsieke motivatie;

R

Verbeterde ouderparticipatie door verbeterde kennisoverdracht;

R

Gemotiveerde en betrokken ouders door verbeterde overdracht van kennis en kunde door jou of jouw medewerkers;

Over de TAALBOOST modules

4 dagdelen in het teken van:

  1. Bewustwording TAAL, zelf ervaren, visie op TAAL en ontwikkeling van kinderen;
  2. Mijlpalen spraak – TAALontwikkeling 0-4 jaar;
  3. Verdieping TAALontwikkelingsgebieden: TAALvorm – TAALinhoud – TAALgebruik;
  4. Checklist Vroeg Signaleren;
  5. Interventies TAALstimulering toegepast op verschillende TAALontwikkelingsgebieden en multisensorieel leren; Knowhow, skills en tools leren, uitproberen en implementeren.
  6. Ontluikende geletterdheid als voorbereiding op beginnende geletterdheid en de kracht van leesplezier en het belang van de doorgaande lijn: van mondelinge TAAL naar schriftelijke TAAL, van kinderopvang naar basisschool;
  7. Zorg? Wat te doen? Over oudercontact, ouderbetrokkenheid, contact met andere professionals en over jouw eigen vaardigheden als professional.
  8. TOS;
  9. Praktijk: aan de slag met de checklist, casuïstiek, video – coaching, begrijpend luisteren en interactief voorlezen uitwerken en implementeren;

Voor wie is de TAALBOOST echt een must have?

Voor dé professional of organisatie in de kinderopvang die:

R

Wil investeren in knowhow, skills en tools op het gebied van TAALontwikkeling, Vroegsignalering en TAAlstimulering;

R

Zich wil onderscheiden op het gebied van TAALontwikkeling, Vroegsignalering en TAALstimulering;

R

Die medewerkers wil boeien en binden en intrinsieke motivatie wil triggeren;

R

Toe is aan bruisende groepsdynamiek en die een teambrede aanpak centraal wil stellen;

R

Die een gemotiveerd team heeft die bereid is om locatiebreed aanpassingen door te voeren die direct terug te voeren zijn op de knowhow, skills en tools uit de training;

R

Ouderparticipatie hoog in het vaandel heeft staan;

R

Ouderparticipatie verder wil ontwikkelen door kennisuitbreiding;

R

Ouderparticipatie in wil zetten als onderscheidende factor in de markt;

R

‘Zaadjes wil planten’ door Vroegsignalering op de kaart te zetten. Hoe vaker ouders horen over het belang van Vroegsignalering (bijv. van consultatiebureau, huisarts, omgeving en dus ook kinderopvang), hoe eerder zij open staan voor preventieve en / of curatieve ondersteuning;

R

Die nu écht serieus genomen wil worden als dé professional in de kinderopvang;

R

Die verder wil kijken dan de basis, vanuit motivatie en passie;

R

Die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan;

R

Die de verbindende factor van TAAL ziet in de 4 competenties uit de wet kinderopvang (bieden van emotionele veiligheid, ontwikkelen van persoonlijke competentie, het ontwikkelen van sociale competenties, normen en waarden eigen maken);

Voor dé professional en organisatie in de kinderopvang die TAAL centraal stelt
en zo bij wil dragen aan de TAAL van de toekomst;

Een training van één dagdeel of dag behoort ook tot de mogelijkheden.

Informeer naar de mogelijkheden voor maatwerk voor jou of jouw organisatie.

Ik ben HANNEKE CENTS:

Na ruim 15 jaar gewerkt te hebben als logopedist en dyslexiebehandelaar, heb ik in 2018 het roer omgegooid. Ik kon, binnen het systeem van zorgverzekeraars, mijn ei niet meer kwijt. Hoog tijd dus voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Waarin ik mijn expertise en ervaring als behandelaar in een vorm heb gegoten waarin ik mij als een vis in het water voel. Ik heb een nieuw bedrijf opgestart onder mijn eigen naam.

Als Taal – Lees – Spelling Specialist is het mijn missie om ieder kind plezier én succes in TAAL te laten ervaren. Vanuit mijn expertise train ik professionals in de kinderopvang en begeleid kinderen met lees –  en/of spellingproblemen.

Want, TAAL is de basis voor een goede toekomst. 

En ieder kind verdient een prachtige toekomst!