TaalBoost

MASTERCLASS VOOR PROFESSIONALS

Taalontwikkeling en taalstimulering: lezen als doorgaande lijn.

Skills en tools waarmee jij het verschil maakt in de kinderopvang.

Om je als professional of organisatie te onderscheiden, professionaliseren,

ontwikkelen en te motiveren en hiermee ouderparticipatie te stimuleren. 

En daarmee draag JIJ bij aan:

 

‘De TAAL van de toekomst.’

‘TAAL is de basis voor een goede toekomst.’

EN DE TOEKOMST VAN TAAL BEGINT BIJ DE BASIS.

Hoe kun JIJ een bijdrage leveren?

Aanvankelijk ligt de basis binnen het gezin. Een goede ouder-kind interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed verlopen van het taalverwervingsproces.
Maar zodra ouders de belangrijkste taak in hun leven, het liefdevol grootbrengen van hun meest dierbare “bezit”, weer gaan combineren met hun carrière, is opvang voor hun kinderen essentieel.

PROFESSIONAL

En hier kom jij als professional of organisatie in de kinderopvang om de hoek kijken.

Voor jou is dan ook een belangrijke taak weggelegd als het gaat om het creëren van een taalrijke omgeving waarin 0-4 jarigen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Jij bent een belangrijke sleutel in het proces van de taalontwikkeling en taalstimulering. Je speelt namelijk een prominente rol tijdens een groot deel van de taalgevoelige jaren (0-6 jaar), waarin de mondelinge taal zich ontwikkelt.

Het gaat hier om luisteren, begrijpen en spreken. Ook wel het fundament van de taal. De mondelinge taal vormt de basis voor goed leren lezen en schrijven, oftewel de schriftelijke taal.

Waarom is dat fundament, die basis zo belangrijk? En waarom ben jij dan een belangrijke schakel? 

NIET GOED KUNNEN (BEGRIJPEND) LEZEN RESULTEERT IN EEN KANSARME TOEKOMST EN BELEMMERT LEVENSLANG LEREN.

Als professional ben jij dé aangewezen persoon of organisatie die bijdraagt aan het stevige fundament dat nodig is om kinderen een goede start te geven op de basisschool.

Helaas start nog steeds een kwart van de kinderen met een taalachterstand op de basisschool. Deze achterstand wordt veelal niet meer ingehaald. Wat een succesvolle en gelukkige toekomst in de weg staat.

Met de TAALBOOST masterclass draag jij bij aan gelijke kansen voor ieder kind en aan school- en maatschappelijk succes!

Ieder kind verdient een goede toekomst. Jij staat aan de basis van de TAAL van de toekomst. Je legt met de TAALBOOST de eerste steen voor het taalfundament van de allerkleinsten in onze samenleving. Deze eerste stap is de basis. En die basis creëer JIJ! Samen met jouw team, organisatie én ouders. Deze masterclass maakt van jou dé professional of organisatie in de kinderopvang die taal centraal stelt en bijdraagt aan de TAAL van de toekomst!

“TAAL is jouw verhaal, jouw verhaal ben jij.”

– Hanneke Cents

Herken jij dit? Of herken jij dit binnen jouw organisatie?

=

Je hebt behoefte aan meer kennis op gebied taalontwikkeling en taalstimulering, omdat je ouders beter wilt adviseren over de ontwikkeling van hun kind;

=

Je wilt bijdragen aan vroegsignalering omdat je regelmatig hoort: ‘als de taalproblemen echt zo erg zijn, dan zien we dat straks wel op de basisschool’;

=

Je krijgt geen gehoor bij ouders als er een niet pluis gevoel besproken wordt;

=

Je bent onzeker t.a.v. oudercontact als het gaat om een ontwikkelingsgesprek en het geven van adviezen en tips.

=

Je kunt het vrolijke, enthousiaste, 3-jarige meisje in jouw groep niet verstaan;

=

Je maakt je zorgen over een baby die geen oogcontact maakt en niet brabbelt;

=

Je twijfelt aan het taalniveau van een bijna 4-jarige jongen;

=

Je wilt graag nieuwe activiteiten opzetten en implementeren om de taalontwikkeling van kinderen vanuit een breed kader te stimuleren;

=

Boeien en binden van medewerkers is uitgangspunt binnen jouw organisatie;

=

Je bent betrokken en gemotiveerd ten aanzien van zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling en competentieontwikkeling;

=

Als organisatie wil jij voor alle teams verdieping van knowhow en skills, waarbij aandacht is voor de doorgaande lijn naar de basisschool;

=

Je hebt ouderparticipatie hoog in het vaandel staan;

=

Je zoekt nieuwe tools en handvatten om ouders gericht te adviseren en stimuleren;

=

Jouw organisatie wil zich onderscheiden in de markt;

Zeg je op één of meerdere van deze punten: “JA, dit herken ik?”

En mis je de fine-tuning van kennis en kunde op het gebied van taalontwikkeling en taalstimulering?

En, ben je bereid om te investeren in competentieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling?

Dan ben je klaar voor de TAALBOOST masterclass.

Wil jij of wil je als organisatie:

=

Steviger in je schoenen staan w.b. signalering van mogelijke taalontwikkelingsproblemen?

=

Tips, tools, skills en nieuwe kennis om gerichter de taalontwikkeling van 0-4 jarigen vanuit een breed talig kader te stimuleren?

=

Taalontwikkeling en taalstimulering vanuit de doorgaande lijn van mondelinge naar schriftelijke taal doorvoeren binnen jullie organisatie?

=

Verdieping als het gaat om de doorgaande lijn van de kinderopvang naar de basisschool?

=

Meer zelfvertrouwen ontwikkelen tav oudercontact en advies aan ouders?

=

Gerichter communiceren naar ouders als het gaat om advies en begeleiding van de taalontwikkeling van 0-4 jarigen?

=

Ouderparticipatie een boost geven door kennisuitbreiding van jouw medewerkers en taalontwikkeling en taalstimulering meer onder de aandacht te brengen bij ouders?

=

Jouw team inspireren en motiveren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen?

=

Boeien en binden van jouw medewerkers centraal stellen en intrinsieke motivatie stimuleren?

=

Een teambrede aanpak, waarbij groepsdynamiek verbetert door motiverende en stimulerende technieken?

=

Je profileren als dé professional in de kinderopvang en als zodanig gezien en gehoord worden door ouders en andere disciplines of professionals?

“Als je de TAALBOOST masterclass bij Hanneke Cents volgt, dan kan je niet anders dan enthousiast worden over TAALontwikkeling en alles wat daarbij komt kijken. Haar vakkennis, enthousiasme en gedrevenheid zorgen ervoor dat je helemaal wordt meegetrokken in de wereld van TAAL. Hanneke heeft als doel om haar kennis over TAALontwikkeling, vroegsignalering en TAALstimulering over te dragen aan professionals in de kinderopvang (0-4 jaar). Zelf denk ik dan ook dat er bij menig professional nog veel onbekend is over deTAALontwikkeling. Het is zo mooi als je als professional de kennis in huis hebt om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en vroegtijdig kunt signaleren. Ik zou dan ook elke professional in de kinderopvang aanraden om de TAALBOOST training te volgen en je eigen kennis en vaardigheden een BOOST te geven!”

Tamara

pedagogisch medewerker

“Alleen ga je sneller en samen ga je verder.”

– 365 dagen succesvol 

WAT LEVERT DE TAALBOOST MASTERCLASS JOU
OF JOUW ORGANISATIE OP:

R

Jij handelt op basis van vernieuwde inzichten, kennis, tools en skills over de doorgaande lijn van de mondelinge naar schriftelijke taal;

R

Jij zet praktische tools in en ziet hoeveel plezier de kinderen hieraan beleven;

R

Jij hebt meer plezier in jouw werk door vernieuwde kennis en kunde. Dit straalt door op de kinderen en het team.

R

Jij hebt meer zelfvertrouwen in het werk met de kinderen en in het contact met ouders;

R

JIJ hebt vernieuwde creativiteit in interactie en voorleesactiviteiten;

R

Gemotiveerde collega’s die werken vanuit dezelfde intrinsieke motivatie;

R

Verbeterde ouderparticipatie door verbeterde kennisoverdracht;

R

Gemotiveerde en betrokken ouders door verbeterde overdracht van kennis en kunde door jou of jouw medewerkers;

Uitgangspunten TAALBOOST masterclass:

  • Taal is de basis voor een goede toekomst: doorlopende lijn van kinderopvang naar primair onderwijs;

  • Hoe zet je als team in op een breed talig kader, waarvan alle kinderen optimaal profiteren;

  • Begrijpend luisteren, interactief voorlezen, verdieping woordenschat: hoe integreer je deze aspecten? Wat werkt wel en wat niet? En hoe kun je ouders meenemen in dit proces?

  • Ouderbetrokkenheid t.a.v. signalering en advisering;

  • Lezen als doorgaande lijn: van opvang naar de thuissituatie en van opvang naar de basisschool, in het kader van een leven lang lezen is een leven lang leren;

  • Rode vlaggen? Hoe te handelen?

  • Interactief karakter, geïntegreerd met diverse activiteiten, zodat jullie direct met praktische tools, tips en handvatten aan de slag kunnen.

Voor wie is de TAALBOOST echt een must have?

Voor dé professional of organisatie in de kinderopvang die:

R

Wil investeren in knowhow, skills en tools op het gebied van taalontwikkeling en taalstimulering waarbij lezen en jeugdliteratuur de verbindende factor is;

R

Zich wil onderscheiden op het gebied van taalontwikkeling taalstimulering waarbij de mondelinge taal en schriftelijke taal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn;

R

Die medewerkers wil boeien en binden en intrinsieke motivatie wil triggeren;

R

Toe is aan bruisende groepsdynamiek en die een teambrede aanpak centraal wil stellen;

R

Die een gemotiveerd team heeft die bereid is om locatiebreed aanpassingen door te voeren die direct terug te voeren zijn op de knowhow, skills en tools uit de masterclass;

R

Ouderparticipatie verder wil ontwikkelen door kennisuitbreiding over de mondelinge en schriftelijke taal;

R

Die verder wil kijken dan de basis, vanuit motivatie en passie;

R

Die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan;

R

Die de verbindende factor van TAAL ziet in de 4 competenties uit de wet kinderopvang (bieden van emotionele veiligheid, ontwikkelen van persoonlijke competentie, het ontwikkelen van sociale competenties, normen en waarden eigen maken);

Voor dé professional en organisatie in de kinderopvang die TAAL centraal stelt
en zo bij wil dragen aan de TAAL van de toekomst;

Ik ben HANNEKE CENTS:

Na ruim 15 jaar gewerkt te hebben als logopedist en dyslexiebehandelaar, heb ik in 2018 het roer omgegooid. Ik kon, binnen het systeem van zorgverzekeraars, mijn ei niet meer kwijt. Hoog tijd dus voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Waarin ik mijn expertise en ervaring als behandelaar in een vorm heb gegoten waarin ik mij als een vis in het water voel. Ik heb een nieuw bedrijf opgestart onder mijn eigen naam.

Het is mijn missie om ieder kind plezier én succes in TAAL te laten ervaren. Vanuit mijn expertise train ik professionals en begeleid ik kinderen (en hun ouders) met lees- en/of spellingproblemen.

Want, TAAL is de basis voor een goede toekomst. 

En ieder kind verdient een prachtige toekomst!