Over mij

‘Vanuit verbinding, vertrouwen en deskundigheid, werk ik samen met

jouw kind naar plezier en succes’

 Ik ben HANNEKE

Taal- Lees- Spelling Specialist

Trotse moeder van mijn 2 jongens: Siebe en Melle en gelukkig getrouwd met mijn grote liefde Peter. Met veel plezier wonen wij in Schalkhaar en genieten volop van het buitenleven.

Ik ben een echte snoepkont. Je kunt mij wakker maken voor chocolade en een broodje kroket. Al lijk ik op het eerste gezicht netjes, ik ben kampioen knoeien. Heb ik van mijn vader 😉

Ik kan intens genieten van lekker eten met een goed glas wijn, lezen, sporten én tijd doorbrengen met mijn gezin, familie en vrienden. 

Ruim 15 jaar heb ik als logopedist en dyslexiebehandelaar gewerkt in de eerstelijnszorg. Met een flinke dosis passie en met veel plezier werkte ik met kinderen in de leeftijd van
0-12 jaar. Ik begeleidde kinderen met uiteenlopende problemen. Maar het gros van de kinderen was de weg in taal en communicatie kwijtgeraakt. Zij, die daardoor grip op zichzelf en de wereld om hen heen waren verloren. Kinderen met buikpijn, onzekerheid, frustratie, onmacht, faalangst, boosheid. Kinderen die de sprankeling in hun ogen misten, geen plezier meer ervaarden. Zelfs geen plezier en succes meer hadden in dingen waar ze eigenlijk heel goed in zijn.

Allemaal ten gevolge van iets heel graag willen, maar niet kunnen. Nóg niet….
Moeilijkheden die ontstaan als gevolg van een probleem. Wat ergens dieper verborgen ligt. Waar niemand nog bij kan en mag komen….

WAAROM DOE IK WAT IK DOE?

Waarom werk ik met zoveel passie met kinderen met lees – en / of spellingproblemen en wil ik graag professionals in de kinderopvang trainen op het gebied van TAALontwikkeling, Vroegsignalering en TAALstimulering?

Dat is geen gemakkelijke vraag. Het gaat uiteindelijk om de diepere lagen van mijn eigen “zijn”. Die diepere lagen in mijn eigen zoektocht naar plezier en succes. Mijn eigen verlangen als kind. Verlangen naar begrip, plezier en uiteindelijk succeservaring.
Een verlangen naar iets of iemand. Iemand die mij “echt” zag.

Ik was namelijk zo’n kind. Onzeker, bang om fouten te maken, bang om mijn eigen keuzes te maken. Wat is goed, wat is fout? En mag ik fouten maken?

Ik was, maar ben nog steeds, een harde werker, altijd, voor iedereen. Het is nooit goed genoeg. De lat zó hoog leggen, waardoor onzekerheid alleen maar toeneemt. Als ik een fout maakte, of als er een situatie zich voordeed waarin er iets gebeurd was, keek ik altijd eerst naar mijzelf. Wat heb ik nu weer fout gedaan. Mijn onzekerheid werd niet altijd herkend. En dat is als kind lastig.

PASSIE

Het verhaal van de kinderen die opgesloten zitten in zichzelf, grijpt me naar mijn keel. Ik voel het in mijn buik. Mijn passie voor het werken met kinderen met
lees – en / of spellingproblemen, komt voort uit mijn eigen verhaal.

Daarom vind ik het zo belangrijk om plezier en succeservaring te ontwikkelen vanuit vertrouwen, verbinding en mijn deskundigheid als behandelaar. Stukje bij beetje in de buurt komen van het dieper liggende probleem. Door mijn jarenlange ervaring als dyslexiebehandelaar, weet ik wat jouw kind nodig heeft. Een luisterend oor, iemand die tijd maakt, verbinding maakt, die begrip toont en helpt inzicht te geven in de problematiek. Iemand die jouw kind op weg helpt om te groeien in kleine stapjes. Iemand die voordoet, ondersteunt en die het proces naar succeservaring begeleidt.

We hebben namelijk allemaal vertrouwen en succeservaring nodig om te groeien. Dat groeiproces begeleid ik met liefde. Vanuit mijn diepste binnenste voel ik wat deze kinderen nodig hebben. Samen met kind, ouders én school ondersteun ik het groeiproces, stap voor stap. Ieder kind op zijn eigen tempo. Vanuit vertrouwen en verbinding maken we het samen mogelijk om dé stappen te zetten die nodig zijn om met open blik de wereld in te stappen en te gaan ontdekken en groeien. Met plezier én succes!

ONZEKERHEID

Mijn onzekerheid blijft altijd een deel van mij, maar inmiddels kan ik er beter mee omgaan. Door te doen: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”, kom ik steeds een stapje verder. Het blijft mijn zwakke plek, het is een onderdeel van mijn “zijn”. En dat is niet erg. Dat is wie ik ben, wie ik mag zijn. En ik weet inmiddels dat ik kan vertrouwen en terugvallen op mijn eigen deskundigheid en talenten. Dat is dan ook wat ik kinderen meegeef. Iedereen heeft zijn eigen talenten. Het is de kunst deze te ontdekken en deze volop te benutten, zodat we succes ervaren en met plezier kunnen uitgroeien tot volwaardige, zelfstandige, taalbewuste en gelukkige mensen.

‘Working hard is important.

But there is someting that matters even more:
Believing in Yourself’

– Harry Potter 

Na ruim 15 jaar in de eerstelijnszorg te hebben gewerkt heb ik het roer radicaal omgegooid. En dat ging, zoals je zult begrijpen, niet vanzelf. Het was een gevecht met mijzelf, maar waarin ik uiteindelijk wel zelf ben opgestaan. Eind 2018 ben ik een nieuw bedrijf gestart, onder mijn eigen naam: Hanneke Cents – Taal – Lees – Spelling Specialist.

Ik kon namelijk mijn ei niet meer kwijt binnen het systeem waarin ik werkte. Mijn passie kroop steeds verder naar binnen en sloot zich op. Het systeem dat geregeerd wordt door zorgverzekeraars. Mensen achter bureaus in grote kantoren. Zij, die menen te weten hoe de zorg voor kinderen geregeld moet worden. Met name het woord “geregeld”, want aan regels geen gebrek. Voortdurend nieuwe regels, richtlijnen, controles, kwaliteitstoetsen. Allemaal zaken die belangrijker zijn geworden dan daadwerkelijk de hulp bieden die nodig is. Luisteren naar een hulpvraag van een kind en ouders en tijd nemen zijn bijzaak geworden. Zolang je de juiste vakjes invult en voldoet aan alle kwaliteitseisen lever je goede zorg. “Goede” zorg waarbij geen ruimte is voor zorg op maat. Zorg op maat, op basis van mijn expertise, dát was en is nog steeds mijn manier van werken. Maar mijn manier paste niet meer binnen het systeem. Dat voelde wrang. Gewoon niet goed. Verstrikt in een web aan regels ben ik mijzelf even kwijtgeraakt. De TAAL die ik sprak was niet meer mijn TAAL.

ONRUST

Toen daar ook nog eens een onrustige privésituatie én een auto-ongeluk bij kwamen, was de maat vol. Maar met hulp van een fantastische coach en deskundige psycholoog heb ik mijn passie, vertrouwen en plezier teruggevonden. Zelf heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om niet te blijven hangen in een vicieuze cirkel. We denken vaak dat we alles zelf moeten oplossen. En begrijp me niet verkeerd, heel veel kunnen we ook echt zelf wel. Maar als je er niet meer uitkomt en plezier en succes je worden ontnomen door problemen die jouw groei en ontwikkeling in de weg staan, dan is het echt de moeite waard om de stap te zetten naar persoonlijke en deskundige begeleiding.

En dat is wat ik nu weer met veel plezier en passie doe! Kinderen met lees – en / of spellingproblemen begeleiden. Op maat, vanuit mijn visie en expertise, waarin vertrouwen en verbinding de ruimte krijgen zodat ieder kind kan en mag groeien. In zijn eigen tempo, op zijn eigen manier.

‘Ik help jouw kind vanuit verbinding, vertrouwen en deskundigheid in het proces naar plezier en succes’

VROEGTIJDIG SIGNALEREN CRUCIAAL

Geen enkel kind verdient het om met buikpijn, boosheid, frustratie, onmacht, onzekerheid of faalangst op te groeien. Het vroegtijdig signaleren van TAALproblemen is dan ook cruciaal.

Helaas heb ik de afgelopen jaren zo vaak de keerzijde van de medaille gezien.

Kinderen die niet meer met plezier naar school gaan. Zij, die te lang in een vicieuze cirkel van falen zitten en er met hulp van ouders en school niet meer uitkomen. Kinderen die niet vroegtijdig gesignaleerd zijn en starten met een forse spraak-taalachterstand op de basisschool. En die deze achterstand niet meer inlopen. Kinderen die geen aansluiting vinden met leeftijdsgenootjes, omdat ze onverstaanbaar zijn. Ouders die het gewoon niet meer weten, omdat hun kind gevoelens, wensen en behoeften niet kenbaar kan maken. Kinderen die niet functioneel geletterd zijn (je niet kunnen redden in een geletterde maatschappij). En kinderen die forse gedragsproblemen hebben ontwikkeld tgv taalproblemen;

en zo kan ik nog wel even doorgaan….

TAAL is dé basis voor een goede toekomst.

Zonder TAAL kun je niet deelnemen in onze maatschappij. Kennis van TAALontwikkeling, vroegtijdig signaleren en adequaat interventies inzetten zijn dan ook cruciaal.

 

MISSIE

Het is mijn missie om ieder kind plezier én succes in (geschreven) taal te laten ervaren.

Omdat de sociaal – emotionele problematiek, die gepaard gaat met TAALproblemen, mij zo aan het hart gaat én omdat goed leren luisteren, begrijpen en spreken dé basis is voor uiteindelijk goed kunnen lezen en schrijven, is het mijn missie om vanuit mijn expertise als behandelaar mijn kennis over TAALontwikkeling, Vroegsignalering en TAALstimulering over te dragen aan de professionals in de kinderopvang.

Als professional in de kinderopvang, of organisatie in de kinderopvang, ben JIJ namelijk voor een groot gedeelte nauw betrokken bij de zorg en ontwikkeling van de allerkleinsten in onze samenleving tijdens de TAALgevoelige jaren.
JIJ kunt het verschil maken. JIJ bent dé professional, betrokken bij het jonge kind. JIJ kunt ouders adviseren, stimuleren en motiveren. Met de juiste kennis, kunde en leiderschap sta JIJ stevig in je schoenen. Ben JIJ van betekenis bij Vroegsigalering en TAALstimulering.

Ben JIJ dé schakel. JIJ maakt het verschil!

Ben JIJ er klaar voor?

TOT SLOT: Het is zo belangrijk om je te beseffen dat je als ouder het verschil maakt wanneer je durft te kiezen voor deskundige en op maat geboden begeleiding voor jouw kind.

En, dat je als professional  het verschil maakt wanneer je jouw eigen professionele ontwikkeling en expertise inzet, als schakel, om bij te dragen aan de groei en ontplooiing van de nu nog kwetsbare kleintjes, die straks verantwoordelijk zijn voor de toekomst.

SAMEN STAAT WE STERK.

Ik ontmoet je graag!

Je bent welkom in mijn praktijk in Schalkhaar, mét iets lekkers te snoepen uiteraard 😉

Lieve groet,

Plezier in taal