Ik zie hem nog zo binnenkomen, voor de eerste keer, in januari: Max.

5 jaar, groep 2 van de basisschool.

Max met zijn blonde, golvende, halflange haar.

Zijn prachtige golvende haar hing als een gordijn voor zijn ogen. Oogcontact maken deed hij niet. Een hand kreeg ik nog net, omdat zijn moeder daarop aanstuurde.

Max wist waarvoor hij kwam, maar hij wilde mij dat niet vertellen. Hij kon mij wel vertellen dat hij dol was op voetbal. Op school voetbalde hij het liefst. Ook speelde hij graag in de bouwhoek of met Kapla of Knexx. Voetballen en bouwen, daar was hij goed in!

“Is er ook iets wat je niet leuk vindt op school?” vroeg ik aan Max. Het bleef stil. Max verschool zich steeds verder achter zijn prachtige blonde krullen. Moeder probeerde hem te sturen, maar Max wilde er echt niet over praten.

Een spelletje verder en met een beetje hulp van moeder kwam later het hoge woord eruit. “Ik moet van de juf allemaal letters leren en dat vind ik stom”.

Tijdens het gesprekje dat hierop volgde vertelde hij mij dat hij wel heel graag wilde leren lezen, maar dat hij de letters niet kon onthouden.

Ik zei: “Maar in groep 2 hoef je toch nog helemaal niet te lezen?”

Max bewoog zijn hoofd in mijn richting. Hij keek mij vol verbazing en verwondering aan. Die blik in zijn ogen vergeet ik nooit meer………

Letters leren

Die blik in zijn ogen, groot vol verbazing en verwondering…….

Ik hoorde hem denken: “hoezo hoef je in groep 2 nog niet te lezen?”

“Ik moet van de juf toch letters leren?!”

Hier wilde hij duidelijk meer van weten. Toen ik hem vertelde dat je in groep 3 pas echt leert lezen, ontdooide hij. Max begon te vertellen. Tussen de regels door werd duidelijk dat er in zijn hoofd een eigen verhaal was ontstaan. Max vond het zo moeilijk om de letters, die in groep 2 spelenderwijs werden aangeboden, te onthouden. Hij legde zichzelf steeds meer druk op.

Max moest van zichzelf nu al goed kunnen lezen. Maar die letters onthouden, dat lukte maar niet. De steeds terugkerende faalervaringen resulteerden in frustratie en onmacht. Max ging niet meer met plezier naar school. Hij was vaak boos, verdrietig en teleurgesteld. Max was soms zelfs te moe om te voetballen.

Zorgen

De juf maakte zich zorgen om Max. Zij zag de frustratie en onmacht en herkende moeite met automatiseren* van de aangeboden letters. Moeite met automatiseren zag zij ook terug bij het onthouden van de dagen van de week, kleuren, tellen en het onthouden van de namen van nieuwe kinderen in de klas.

De juf besprak haar zorg met de ouders van Max. Zijn ouders deelden deze zorg. Max zat niet lekker in zijn vel. Dat deed pijn. Op advies van de juf werd Max aangemeld bij mij. Op school was het niet gelukt om de screening voor de oudste kleuters af te nemen. Ouders en juf wilden graag inzicht krijgen in de mogelijkheden van Max op het gebied van geletterdheid en automatiseren.

En zo gezegd, zo gedaan. Max werd aangemeld. En ik zag hem, die dag in januari, voor het eerst.  Met zijn prachtige golvende, halflange blonde haar. Als een gordijn voor zijn ogen.

Na een aantal sessies, waarin we aandacht besteedden aan psycho-educatie **, ontstond verbinding en een vertrouwensband tussen Max en mij. Ik begon met het onderzoek, waaronder ook de screening voor de oudste kleuters.  

Screening oudste kleuters

Waarom worden de oudste kleuters in groep 2 gescreend op het gebied van geletterdheid?

Leesproblemen voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom belangrijk de beginnende geletterdheid vanaf de kleutertijd goed te volgen. Door het goed volgen van Max en het in kaart brengen van hoe ver Max in zijn ontwikkeling is, kan er op tijd worden ingegrepen wanneer er moeilijkheden of achterstanden ontstaan. Juist vroegtijdig signaleren is effectief, omdat de hersenen van jonge kinderen nog heel plastisch zijn (er worden snel nieuwe verbindingen gemaakt en versterkt).

Max en ik waren ondertussen dikke maatjes geworden. Hij wilde wel proberen om met mij met letters aan de slag te gaan. Wel met lood in zijn schoenen 😉.  

Benieuwd hoe het verder ging met Max?

Lees het in mijn blog van februari 2019.

*Automatiseren: inoefenen om kennis of vaardigheden op te halen uit het geheugen zonder lang nadenken.

** Psycho-educatie: voorlichting en advies. Helpt bij het leren omgaan met de situatie, waardoor meer inzicht en begrip ontstaat.