Maatwerkbegeleiding
voor kinderen

 

Voor kinderen die moeite hebben met:

Vloeiend lezen

Begrijpend lezen

Spelling

‘Wanneer de letters je niets zeggen’

Wanneer de letters je niets zeggen,
en je de boodschap weer niet snapt,
wanneer je elke keer opnieuw probeert,
maar steevast toch weer misstapt.

Je wilt graag, écht heel graag,
zoals andere kinderen zijn,
lezen, spellen, begrijpen, zonder moeite,
zonder frustratie, angst, onmacht en pijn.

Het blijft voor jou zo moeilijk,
al die letters op papier,
ze hebben voor jou heus een boodschap,
je komt er wel, op jouw manier.

Maar hoe hard je ook je best doet,
hoe hard je elke keer ook werkt,
met het klamme zweet op je voorhoofd,
is er dan niemand die dit merkt?

Wanneer je ontdekt dat het anders kan,
er iemand naast je staat,
die jou meeneemt, stap voor stap,
die eindelijk jouw taal verstaat.

Dan weet jij dat je het kunt leren,
weet jij wat je doen moet,
vanuit plezier ontdekken en proberen,
met iemand naast je die zegt: ‘Het komt goed!’

Als jouw vertrouwen dan weer groeit,
jij ontdekt wat plezier jou biedt,
vanuit plezier beleven en leren,
jij weer kunt zeggen: ‘Ik geniet!’

Kijk dan niet meer achterom,
heb vertrouwen en houd moed,
blijf doorzetten en geloven,
jij gaat een pracht toekomst tegemoet!

Hanneke Cents – de Fooij

”Ik help jouw kind vanuit verbinding, vertrouwen en deskundigheid in het proces naar plezier en succes.”

Je zit al een tijdje met je handen in het haar. Je hebt al van alles geprobeerd.
Met jouw beste bedoelingen, vol liefde en geduld.
Je hebt vertrouwen in de expertise van school, maar de handvatten, tips en adviezen werken niet meer. Jouw geduld is op. Jouw kind is op.
De situatie is niet meer houdbaar. Thuis niet en op school niet.

JIJ maakt je zorgen over de toekomst. Hoe moet dit verder?

‘Taal is DE basis voor een goede toekomst’

Hoe zie jij de TOEKOMST van jouw kind voor je?

Sinds ik zelf moeder ben, ben ik mij bewuster van de kwetsbaarheid van kinderen.
Niet dat ik me daar, in het ‘pre-kids’ tijdperk, geen voorstelling van kon maken hoor.
Als behandelaar ben ik namelijk altijd betrokken, soms iets te veel 😉, bij het welbevinden van de kinderen met wie ik werk.

Ik ervaar de onmacht, frustratie en boosheid die kinderen met lees – en / of spellingproblemen vaak hebben. Vanuit mijn eigen verhaal en geschiedenis als kind kan ik dit ook goed begrijpen en voelen.

Maar sinds ik moeder ben en het grootbrengen van mijn eigen vlees en bloed de belangrijkste taak in het leven is geworden, voel ik de pijn des te meer. In mijn buik. Grijpt het me naar mijn keel.

Als moeder wil je namelijk het allerbeste voor jouw kind. Maar je wilt bovenal graag dat jouw kind gelukkig is.

Wat als JOUW kind……

Niet meer met plezier naar school gaat?
De sprankeling in zijn ogen mist?
Boos wordt om de kleinste dingen?

Wat als JIJ…….

Met je handen in het haar zit, omdat je niet meer weet wat je moet doen?
Met man en macht probeert om jouw kind op te vrolijken, zonder resultaat?
Het gevoel hebt dat je faalt als ouder?
De toekomst van jouw kind met angst in de ogen tegemoet ziet?

DÁN IS HET TIJD OM OP TE STAAN!

JIJ faalt niet. JIJ hebt namelijk een KEUZE.
JIJ kiest wie er met jouw kind werkt.
JIJ voelt namelijk feilloos aan dat het niet goed gaat met jouw kind.
JIJ voelt het in je buik, in jouw hart.
JIJ weet dat je op moet staan.
JIJ weet dat je moet kiezen voor jouw kind!
Kiezen voor de toekomst!

Het is zo belangrijk om je te beseffen dat jij als ouder het verschil maakt door te durven kiezen voor deskundige en op maat geboden begeleiding, zodat jouw kind kan groeien en bloeien en vol vertrouwen de stappen kan zetten naar een geweldige toekomst.

“Ze vindt Lampje helemaal geweldig! Ze komt iedere dag trots met haar boek aanlopen om weer te gaan lezen. ‘Wat spannend’, zegt ze. Ze is echt door het boek gegrepen, maar ook door jou 😊. Ze vertelde toen we naar huis reden: ‘Mam, Hanneke is zooooo lief! Als ik haar toch als juf had, dan wilde ik iedere dag wel tot 17.00 uur naar school!”

- Moeder van Renske (groep 8)

“Will it be easy? Nope. Worth it? Absolutely”

Herken jij dit bij jouw kind?

JOUW kind:

=
ervaart geen leesplezier en is niet gemotiveerd om te lezen;
=
heeft nog nooit een leuk boek gelezen;
=
vermijdt leesactiviteiten en andere school gerelateerde taken;
=

is bang om fouten te maken, voelt zich dom;

=

gaat niet meer met plezier naar school;

=

klaagt vaak over buikpijn of hoofdpijn;

=

schaamt zich omdat hij elke keer om hulp moet vragen;

=

krijgt het niet voor elkaar om de letters te automatiseren, ondanks veelvuldig oefenen;

=
leest langzaam en / of maakt veel leesfouten;
=
ziet als een berg op tegen leestoetsen en dictees;
=
voelt zich anders dan andere kinderen;
=
begrijpt niet goed wat hij leest, maar begrijpt de tekst wel als deze wordt voorgelezen;
=
behaalt tegenvallende resultaten op school;
=
maakt voortdurend dezelfde schrijffouten, kan spellingsregels niet onthouden;
=
trekt zich terug, sluit zich op in zichzelf;
=
is verdrietig, boos, gefrustreerd;

Herken jij dit als ouder?

=
Je hebt het gevoel dat je tekort schiet;
=

Je voelt je onzeker: hoe komt het dat (begrijpend) lezen of spelling zo moeizaam gaat;

=

Je twijfelt, is het onwil of onmacht?

=

Je maakt je grote zorgen over het welbevinden van jouw kind;

=

Deze zorgen hebben invloed op jouw eigen welzijn, privé – en werksituatie;

=

Jouw kind keert zich inmiddels tegen jou als er thuis geoefend moet worden;

=

De boosheid, frustratie en onmacht gevoelens van jouw kind leggen een druk op de rest van het gezin;

=
Vind je het moeilijk om met school in gesprek te gaan?

Zeg je op één of meerdere van bovenstaande punten: JA, dit herken ik?

Én durf jij te kiezen voor jouw kind?

JA?

Meld je dan aan voor mijn maatwerkbegeleidingstraject.

Lieve Hanneke, toen ik voor het eerst bij je was, voelde ik me gelijk op mijn gemak. Elk woensdag was een feest. Ik vergeet je nooit meer, want je bent de beste logopodie leraar die er bestaad. Je krijgt een plekje in mijn hart. Ik vind het moeilijk om afscheid te nemen, maar het moet tog gebueren. Liefs,

Yara

Groep 6 (geschreven nav mijn afscheid)

Wij hebben de hulp van Hanneke ingeschakeld omdat onze dochter Mijntje in groep 3 achter bleef met lezen. De juffen dachten evt. aan dyslexie. Via de kinderfysio van school werd ons aangeraden naar Hanneke te gaan omdat zij hierin gespecialiseerd is. Wij zijn dus vol goede moed gestart bij Hanneke .

Het was of we in een warm bad terecht kwamen. Wat een spontane, lieve vrouw, die super om kan gaan met kinderen en waarbij je je direct op je gemak voelt.

De periode waarin we bij Hanneke kwamen was duidelijk heel goed voor Mijntje. Door veel te oefenen met leuke oefeningen en door tips van Hanneke en door met leuke kleine beloningen te werken heeft Mijntje keihard gewerkt en dat is te zien aan de resultaten. Ze leest nu prima mét plezier op niveau.

Hanneke weet kinderen te motiveren en te activeren door haar enthousiaste manier van werken en haar belangstelling naar de kinderen toe is een grote pré. Mijn dochter stond elke woensdag weer te springen om naar Hanneke te gaan.

Wij zijn erg blij dat wij hebben mogen kennismaken en werken met Hanneke. Als ouders hadden wij ook een goede klik met haar. Mijn dochter moest hard huilen toen de begeleiding stopte, dat zegt genoeg denk ik

Susan

Moeder van Mijntje

‘Working hard is important.
But there is something that matters even more:
Believing in Yourself’

– Harry Potter 

Wil jij:

R

De sprankeling in de ogen van jouw kind terugzien?

R

Dat jouw kind weer met plezier naar school gaat?

R

Dat jouw kind weer succes ervaart?

R

Dat jouw kind TAAL en andere schoolgerelateerde activiteiten weer omarmt met plezier?

R

Handvatten, tools, tips en adviezen om jouw kind adequaat te ondersteunen?

R

Weer genieten van leesmomenten samen met jouw kind?

R

Dat jouw kind weer kan genieten van alledaagse dingen?

R

Dat JOUW kind zijn talenten optimaal benut?

R

Dat jouw kind inzicht krijgt in de lees – en / of spellingproblematiek?

R

Dat jouw kind weet dat hij niet dom is?

R

Dat jouw kind weer vertrouwen krijgt in zichzelf?

R

Dat jouw kind niet meer wegloopt voor de moeilijkheden, maar ermee om kan gaan?

R

Dat jouw kind weet wat hij moet doen als het moeilijk wordt?

R

Dat jouw kind compenserende middelen in kan zetten om zo toch optimaal gebruik te kunnen maken van zijn cognitieve mogelijkheden?

R

Samenwerking met school, zodat jouw kind gezien wordt en hiernaar gehandeld wordt?

R
Weer rust in jullie gezin?

JA?

Kies dan voor jouw kind en dus voor begeleiding op maat

WAT LEVERT EEN MAATWERK BEGELEIDINGSTRAJECT JULLIE OP:

Jouw kind is weer het kind dat hij was voordat de lees – en / of spellingproblemen zorgden voor donderwolken. Jouw kind is weer vrolijk en blij, heeft weer die sprankeling in de ogen. Is weer nieuwsgierig en durft nieuwe dingen aan te gaan en heeft weer plezier in nieuwe dingen leren. Jouw kind gaat weer met vertrouwen lees – en spelling gerelateerde taken aan. Waarbij hij inzicht heeft in zijn sterke en minder sterke kanten. Leesplezier en leesmotivatie zijn verbeterd. Jouw kind ervaart steeds vaker succes en dat maakt dat hij in staat is zijn eigen ontwikkeling te faciliteren. Jij ervaart thuis minder strijd. Jij kunt de tips, tools, adviezen en handreikingen thuis adequaat inzetten waarbij jullie (jij en jouw kind) je houden aan de gemaakte afspraken. Met school zijn (zo mogelijk) concrete afspraken gemaakt over hoe jouw kind ondersteunt, gecompenseerd en begeleid wordt. Jullie zien de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

“Ik heb eerst met Hanneke gesproken over lees- en spellingproblemen. Vanuit mijn achtergrond als leerkracht speciaal onderwijs wilde ik meer weten over haar werkwijze en visie vanuit haar achtergrond als logopedist en dyslexiebehandelaar.

Toen mijn eigen zoon steeds meer tegen lezen en spelling aan begon te lopen en van mij als ouder weinig wilde aannemen, heb ik contact opgenomen met Hanneke. Misschien dat zij als ‘vreemde’ meer kon bereiken. Kon bereiken dat Tim zelf  wat meer begrip voor zijn spellingsmoeilijkheden kreeg en tegelijkertijd ook wat meer zelfvertrouwen.  Gelukkig wilde Tim zelf ook graag hulp en hoe lastig hij nieuwe situaties ook vindt, het contact met Hanneke verliep vanaf moment 1 prettig. Hanneke is lief, begripvol, attent en flexibel. Het was fijn te merken dat Hanneke ook open stond voor informatie over hoe zij het beste met Tim om kon gaan.

De sfeer was luchtig en positief, er was veel afwisseling en er stond altijd wat lekkers op tafel. Hanneke heeft Tim vele dingen geleerd. Grappig, want een aantal zinnetjes zijn ook echt verankerd, zo hoor ik regelmatig ‘spieken moet’ of ‘snel lezen is niet belangrijk, goed lezen wel’. Het traject heeft Tim zelfvertrouwen gegeven en hij heeft ook didactisch een mooie sprong vooruit gemaakt. En daar is hij en zijn wij trots op en Hanneke dankbaar voor!

En terwijl we voor spelling kwamen, want daar was Tim intrinsiek voor gemotiveerd, stipte Hanneke ook zijdelings en vooral luchtig het lezen aan, omdat ook dat niet makkelijk ging. Yoleo en Passend lezen, zijn programma’s die Hanneke geïntroduceerd heeft aan hem, wat nieuwe manieren biedt om te lezen/ in aanraking te komen met boeken. En dan is er ook nog de Leesliever Scheurkalender, helemaal top!”

- Marije, moeder van Tim

Over het MAATWERK BEGELEIDINGSTRAJECT 

In mijn manier van werken staat jouw kind en de hulpvraag centraal. Vanuit verbinding, vertrouwen en deskundigheid werk ik samen met jou, jouw kind en school (indien mogelijk) toe naar plezier én succes op het gebied van vloeiend lezen, begrijpend lezen of spelling. In het traject, waarbij we mijn programma volgen, zien wij elkaar wekelijks 60 minuten. Binnen mijn programma waarin we verschillende stappen volgen, is ruimte voor maatwerk. Hierdoor kan jouw kind op zijn eigen manier en tempo groeien en bloeien. Samenwerking met school (indien mogelijk) is hierbij een belangrijke factor.  ‘Meten is weten’ en is nodig om inzicht te krijgen in de problematiek en geeft handvatten voor ons gezamenlijke plan. Maar onderzoek naar de lees – en of spellingproblemen doen we pas als jouw kind het vertrouwen heeft en de verbinding voelt om zich te laten zien. Angst voor toetsen is vaak al aanwezig. Daarom kies ik bewust eerst voor vertrouwen en verbinding. Dit is het vertrekpunt voor ons pad dat we samen gaan bewandelen. Vanuit vertrouwen en verbinding komen we samen tot plezier. Vanuit plezier gaan we samen voor succes!

‘Wij zochten hulp voor onze zoon voor (begrijpend) lezen. De vakken op school waarbij lezen om de hoek kwam kijken kostten hem steeds meer moeite. Met als gevolg dat hij tegen die vakken ging opzien, het uitstelde en dat leverde weer veel stress op omdat dan de taken voor die week niet afkwamen…

En zo werd het hele lezen gedegradeerd tot “stom” en “moeilijk”. Dat ging vrij ver, tot aan “ík ben stom” en “ik kan het niet” aan toe. Heel schadelijk voor zijn zelfvertrouwen.

Hanneke bereidde super leuke meetings online voor. We kregen veel tips aangereikt om het lezen weer leuk te maken. Hanneke is ontzettend enthousiast, heel erg lief, vol energie, belangstellend en positief.

Dat hij weer moest gaan lezen hoorde erbij. Samen hebben we het lezen weer opgepakt. Voorlezen, hij een klein stukje, van samenlezen tot helemaal zelfstandig dagelijks lezen.

En het resultaat na ongeveer 3 maanden? Een ontspannen zoon met weer vertrouwen in zichzelf,  die 2 leesniveaus omhoog is gegaan, geen buikpijn meer heeft voor teksten en dagelijks zelf zijn boek pakt om te lezen!

Wij zijn superblij!’

- Caroliene, moeder van Teun

Ieder kind is uniek.
Elk probleem staat op zichzelf.
Voor elk probleem is ook een oplossing.
Maar niet elke oplossing werkt voor ieder kind.

Mijn programma volgt in de basis steeds dezelfde stappen, maar voor ieder kind maak ik mijn programma op maat.

Met mijn eigen, unieke ‘LeesLiever’ methode ontdekt en ervaart jouw kind de kracht van leesplezier. 

Ik heb ruime ervaring met verschillende lees – en spellinginterventies.

Graag vertel ik jou meer over mijn werkwijze.

Voor wie?

Voor dé ouder die durft op te staan en durft te kiezen.
Kiezen voor het geluk, plezier en succes van jouw kind.
Kiezen voor de toekomst!

Voor jouw kind die gevangen zit in zichzelf. Waarbij onbevangenheid is verdwenen door lees – en / of spellingproblemen. Jouw kind waarbij nieuwsgierigheid blokkeert door faalangst, onmacht, boosheid, verdriet of frustratie.


Jouw kind die zijn open blik is verloren en zich opsluit in zichzelf.
Jouw kind die het nodig heeft om begrepen te worden.
Die positieve stimulans en ondersteuning nodig heeft om verder te kunnen groeien. Stap voor stap.

Ik help jouw kind vanuit verbinding, vertrouwen en deskundigheid in het proces naar succes en plezier
met vloeiend lezen, begrijpend lezen en / of spelling.

“Ik vond spelling op school moeilijk. Ik kon sommige woorden niet goed schrijven, bijvoorbeeld de ‘bakker en jager’ woorden. Hanneke heeft me fijn geholpen. Ze heeft uitgelegd waarom spelling voor mij zo moeilijk is en wat ik moet doen om het makkelijker te maken. We hebben het gehad over geitenpaadjes die snelwegen moesten worden en dat kan alleen door vaak herhalen en veel oefenen. Ik heb geoefend met KWEC en WRTS. KWEC kost wel veel tijd, dat vind ik niet fijn, maar het werkt wel goed, dus deed ik het maar. En WRTS is op de tablet/computer, dat vind ik leuker en gebruik ik nog steeds. Ook om mijn themawoorden van taal en Engelse woordjes te oefenen voor een toets.

Hanneke maakte het oefenen ook altijd leuk, we oefenden door spelletjes te spelen, bijvoorbeeld Galgje. En tussendoor of het eind mocht ik ook altijd even met een echt spelletje. Ik koos voor Rush Hour.”

- Tim, groep 6

 Voel jij dat jouw kind dit nodig heeft?

 

 BEGELEIDING 

Vloeiend lezen
Begrijpend lezen
Spelling

 

Kennismaking één op één traject: GRATIS
Online 30-minuten sessie € 65,00
LeesLiever Online: online programma leesplezier en leesbeleving. Maak van jouw kind een lezer, met plezier én succes! €347,00
3-maanden één op één maatwerktraject (12 sessies, inclusief onderzoek, onderzoeksverslag, eindverslag, afstemming met school, materiaal) € 1197,00
Groepsbegeleiding mogelijk in 2022

 

Tarieven 2021. Genoemde bedragen zijn inclusief btw. De kosten voor begeleiding worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
In sommige gevallen is vergoeding vanuit het PGB mogelijk.

Afspraak afzeggen of verzetten? Dat kan. Laat mij dit op tijd weten (minimaal 24 uur van tevoren), dan kijken we
samen naar een passend alternatief. Je kunt mij bellen, een berichtje sturen of mailen. Het kan voorkomen dat je
door onvoorziene omstandigheden een keer een afspraak vergeet of niet kunt komen. Bij herhaling van gemiste
afspraken breng ik de kosten wel in rekening.

NIEUW in 2021

Online 30-minuten sessie: als jouw kind moeite heeft met lezen of spelling, vraagt dat veel van jouw kind, maar ook van jou. Jij probeert jouw kind zo goed mogelijk te ondersteunen in het proces van automatiseren en leren. Maar je bent geen leerkracht of specialist. Wat doe je als het jou niet lukt om jouw kind positief te ondersteunen? Wanneer jouw kind gefrustreerd het dictee aan de kant gooit of het vertikt om “lekker” te gaan lezen? Hoe reageer je dan en hoe kun je lees – en spellingactiviteiten zo ombuigen dat jouw kind weer plezier en succes ervaart?

In de online 30-minuten sessie denk ik met jou mee op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Vooraf mail je mij jouw vragen en schets je de situatie rondom jouw kind, zodat ik me kan voorbereiden. In de online 30-minuten sessie geef ik jou tips, handvatten en adviezen op maat, zodat jij jouw kind weer kunt motiveren, inspireren en stimuleren. Jij krijgt tools in handen die bijdragen aan een positieve mindset voor jou en jouw kind.

Laat de strijd en frustratie niet bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van jouw kind!

LeesLiever Online:

Ontdek de kracht van leesplezier met dit online programma. Maak van jouw kind een lezer, met plezier én succes!

Met LeesLiever Online ga jij, samen met jouw kind, in 5 stappen naar leesplezier en leesbeleving.

Het hele programma vind je in de LeesLiever Academie. Deze is toegankelijk met een unieke code. Hier kun je in jouw eigen tijd en tempo samen met jouw kind(eren) alle modules doorlopen, gedurende een periode van 4 maanden.

Het programma bestaat uit 5 modules + een BONUS module. Daarnaast is er een instructiemodule voor ouders met een e-book en een instructievideo.

In 5 stappen naar leesplezier en leesbeleving!

Elke module bevat downloads met informatie en diverse “werk” – of ondersteuningsbladen voor jouw kind. Na het doorlopen van de 5 modules en de BONUS module, heeft jouw kind een compleet naslagwerk in handen met handvatten, tools, tips, adviezen en strategieën die gedurende de gehele basisschoolperiode inzetbaar zijn.

Bij elke module zit een instructievideo, waardoor je gemakkelijk en efficiënt met de informatie en werkbladen aan de slag kunt!

Ontdek de kracht van leesplezier!

Het kan écht!

Groepsbegeleiding (mogelijk in 2022):

Er is vraag naar extra ondersteuning op het gebied van leesplezier, leesmotivatie, leesbevordering en ondersteuning bij begrijpend lezen.

Met als uitgangspunt: “Lezen is beleven, lezen is groeien, lezen is LEUK!” ga ik in groepjes van 4 kinderen aan de slag met mindset, psycho-educatie, leesbeleving, begrijpend lezen vanuit modeling en interactie, zodat diep lezen mogelijk wordt en leeskilometers maken vanuit het LeesLiever principe. Vanaf september start er een traject voor kinderen uit groep 5-6 en een traject voor kinderen uit groep 7-8.

Meer informatie ontvangen? Meld je aan via onderstaande link:

Ten behoeve van de leesbaarheid van de tekst is steeds ‘hij’ en ‘zijn’ gebruikt. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat kan ook ‘zij’ of ‘haar’
worden gelezen.

LET OP!

Vanaf 11 mei 2020 is één op één maatwerkbegeleiding in mijn praktijk weer mogelijk, echter met inachtneming van verschillende maatregelen. 

Ik ben HANNEKE CENTS:

Na ruim 15 jaar gewerkt te hebben als logopedist en dyslexiebehandelaar, heb ik in 2018 het roer omgegooid. Ik kon, binnen het systeem van zorgverzekeraars, mijn ei niet meer kwijt. Hoog tijd dus voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Waarin ik mijn expertise en ervaring als behandelaar nu inzet vanuit mijn eigen missie, visie en methodiek, in mijn eigen praktijk, onder mijn eigen naam. 

Als Taal – Lees – Spelling Specialist is het mijn missie om ieder kind plezier én succes in  (geschreven) taal te laten ervaren. Vanuit mijn expertise begeleid ik kinderen die problemen ervaren met vloeiend lezen, begrijpend lezen of spelling. Ik maak mij hard voor leesplezier.  In 2020 en 2021 heb ik daarom ook de LeesLiever Scheurkalender ontwikkeld.

“Een leven lang lezen, is een leven lang leren.”

Vergeet niet: TAAL is de basis voor een goede toekomst. Ieder kind verdient een prachtige toekomst!

Ook jouw kind!