06 – 42 80 62 39 contact@hannekecents.nl

Maatwerk Begeleidingstrajecten
voor kinderen

 

Voor kinderen die moeite hebben met:

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

 ‘Wanneer de letters je niets zeggen’

Wanneer de letters je niets zeggen
En je de boodschap weer niet snapt
Wanneer je elke keer opnieuw probeert
Maar steevast toch weer misstapt

Je wilt graag, ja, écht heel graag
Net zoals de andere kinderen zijn
Lezen, spellen, begrijpen, zonder moeite
Zonder frustratie, angst, onmacht en pijn

Maar hoe hard je ook je best doet
Hoe hard je elke keer ook werkt
Met het klamme zweet op je voorhoofd
Is er dan helemaal niemand die dit merkt?

Het blijft voor jou zo moeilijk
Al die letters op papier
Ze hebben voor jou echt een boodschap
Je komt er wel, op jouw manier

Wanneer je begrijpt dat het ook anders kan
En wanneer er iemand naast je staat
Die jou meeneemt, stap voor stap
Die eindelijk jouw TAAL verstaat

Dan weet jij dat je het kunt leren
Dan weet jij wat je doen moet
Veel oefenen, herhalen en weer proberen
Met iemand naast je die zegt:  ‘Het komt goed’

Als jouw vertrouwen dan weer groeit
En jij weer doet waar jij naar smacht
Je weer geniet van de kleine dingen
Wie had dat ooit gedacht?

Kijk nu niet meer achterom, maar vooruit
Heb vertrouwen en houd moed
Blijf doorzetten en geloven
Dan ga jij een pracht toekomst tegemoet!

Hanneke Cents – de Fooij

”Ik help jouw kind vanuit verbinding, vertrouwen en deskundigheid in het proces naar plezier en succes”

Je zit al een tijdje met je handen in het haar. Je hebt al van alles geprobeerd.
Met jouw beste bedoelingen, vol liefde en geduld.
Je hebt vertrouwen in de expertise van school, maar de handvatten, tips en adviezen werken niet meer. Jouw geduld is op. Jouw kind is op.
De situatie is niet meer houdbaar. Thuis niet en op school niet.

JIJ maakt je zorgen over de toekomst. Hoe moet dit verder?

‘TAAL is DE basis voor een goede toekomst’

Hoe zie jij de TOEKOMST van JOUW kind voor je?

Sinds ik zelf moeder ben, ben ik mij bewuster van de kwetsbaarheid van kinderen.
Niet dat ik me daar, in het ‘prekids’ tijdperk, geen voorstelling van kon maken hóór.
Als behandelaar ben ik namelijk altijd betrokken, soms iets te veel 😉, bij het welbevinden van de kinderen met wie ik werk.

Ik ervaar de onmacht, frustratie en boosheid die kinderen met lees – en / of spellingproblemen vaak hebben. Vanuit mijn eigen verhaal en geschiedenis als kind kan ik dit ook goed begrijpen en voelen.

Maar sinds ik moeder ben en het grootbrengen van MIJN eigen vlees en bloed de belangrijkste taak in het leven is geworden, voel ik de pijn des te meer. In mijn buik. Grijpt het me naar mijn keel.

Als moeder wil je namelijk het allerbeste voor JOUW kind. Maar je wilt bovenal graag dat JOUW kind gelukkig is.

Wat als JOUW kind……

Niet meer met plezier naar school gaat?
De sprankeling in zijn ogen mist?
Boos wordt om de kleinste dingen?

Wat als JIJ…….

Met je handen in het haar zit, omdat je niet meer weet wat je moet doen?
Met man en macht probeert om JOUW kind op te vrolijken, zonder resultaat?
Het gevoel hebt dat je faalt als ouder?
De toekomst van JOUW kind met angst in de ogen tegemoet ziet?

DÁN IS HET TIJD OM OP TE STAAN!

JIJ faalt niet. JIJ hebt namelijk een KEUZE.
JIJ kiest wie er met JOUW kind werkt.
JIJ voelt namelijk feilloos aan dat het niet goed gaat met JOUW kind.
JIJ voelt het in je buik, in JOUW hart.
JIJ weet dat je op moet staan.
JIJ weet dat je moet kiezen voor JOUW kind!
Kiezen voor de toekomst!

Het is zo belangrijk om je te beseffen dat JIJ als ouder het verschil maakt door te durven kiezen voor deskundige en op maat geboden begeleiding voor JOUW kind, zodat hij kan groeien en bloeien en vol vertrouwen de stappen kan zetten naar een geweldige toekomst.

“Will it be easy? Nope. Worth it? Absolutely”

Herken JIJ dit bij JOUW kind?

JOUW kind:

=
ervaart geen leesplezier en is niet gemotiveerd om te lezen;
=
heeft nog nooit een leuk boek gelezen;
=
vermijdt leesactiviteiten en andere school gerelateerde taken;
=

is bang om fouten te maken, voelt zich dom

=

gaat niet meer met plezier naar school;

=

klaagt vaak over buikpijn of hoofdpijn;

=

schaamt zich omdat hij elke keer om hulp moet vragen;

=

krijgt het niet voor elkaar om de letters te automatiseren, ondanks veelvuldig oefenen;

=
leest langzaam en / of maakt veel leesfouten;
=
ziet als een berg op tegen leestoetsen en dictees;
=
voelt zich anders dan andere kinderen;
=
begrijpt niet goed wat hij leest, maar begrijpt de tekst wel als deze wordt voorgelezen;
=
behaalt tegenvallende resultaten op school;
=
maakt voortdurend dezelfde schrijffouten, kan spellingsregels niet onthouden;
=
trekt zich terug, sluit zich op in zichzelf;
=
is verdrietig, boos, gefrustreerd;

Herken JIJ dit als ouder?

=
Je hebt het gevoel dat je tekort schiet;
=

Je voelt je onzeker: hoe komt het dat(begrijpend) lezen en / of spelling zo moeizaam gaat;

=
Je twijfelt, is het onwil of onmacht;
=
Je maakt je grote zorgen over het welbevinden van JOUW kind;
=
Deze zorgen hebben hun weerslag op JOUW eigen welzijn, privé – en werksituatie;
=
JOUW kind keert zich inmiddels tegen JOU als er thuis geoefend moet worden;
=
De boosheid, frustratie en onmacht gevoelens van JOUW kind leggen een druk op de rest van het gezin;
=
Vind je het moeilijk om met school in gesprek te gaan?

Zeg je op één of meerdere van bovenstaande punten: JA, dit herken ik?

Én, durf JIJ te kiezen voor JOUW kind?

JA?

Meld je dan aan voor mijn maatwerkbegeleidingstraject.

Lieve Hanneke, toen ik voor het eerst bij je was, voelde ik me gelijk op mijn gemak. Elk woensdag was een feest. Ik vergeet je nooit meer, want je bent de beste logopodie leraar die er bestaad. Je krijgt een plekje in mijn hart. Ik vind het moeilijk om afscheid te nemen, maar het moet tog gebueren. Liefs,

Yara

Groep 6 (geschreven nav mijn afscheid)

Wij hebben de hulp van Hanneke ingeschakeld omdat onze dochter Mijntje in groep 3 achter bleef met lezen. De juffen dachten evt. aan dyslexie. Via de kinderfysio van school werd ons aangeraden naar Hanneke te gaan omdat zij hierin gespecialiseerd is. Wij zijn dus vol goede moed gestart bij Hanneke .

Het was of we in een warm bad terecht kwamen. Wat een spontane, lieve vrouw, die super om kan gaan met kinderen en waarbij je je direct op je gemak voelt.

De periode waarin we bij Hanneke kwamen was duidelijk heel goed voor Mijntje. Door veel te oefenen met leuke oefeningen en door tips van Hanneke en door met leuke kleine beloningen te werken heeft Mijntje keihard gewerkt en dat is te zien aan de resultaten. Ze leest nu prima mét plezier op niveau.

Hanneke weet kinderen te motiveren en te activeren door haar enthousiaste manier van werken en haar belangstelling naar de kinderen toe is een grote pré. Mijn dochter stond elke woensdag weer te springen om naar Hanneke te gaan.

Wij zijn erg blij dat wij hebben mogen kennismaken en werken met Hanneke. Als ouders hadden wij ook een goede klik met haar. Mijn dochter moest hard huilen toen de begeleiding stopte, dat zegt genoeg denk ik

Susan

Moeder van Mijntje

‘Working hard is important.
But there is someting that matters even more:
Believing in Yourself’

– Harry Potter –

Wil jij:

R
De sprankeling in de ogen van JOUW kind terugzien?
R
Dat JOUW kind weer met plezier naar school gaat?
R
Dat JOUW kind weer succes ervaart?
R
Dat JOUW kind TAAL en andere schoolgerelateerde activiteiten weer omarmt met plezier?
R
Handvatten, tools, tips en advies om JOUW kind adequaat te ondersteunen?
R
Weer genieten van leesmomenten samen met JOUW kind?
R
Dat JOUW kind weer kan genieten van alledaagse dingen?
R

Dat JOUW kind zijn talenten optimaal benut?

R
Dat JOUW kind inzicht krijgt in de lees – en / of spellingproblematiek?
R
Dat JOUW kind weet dat hij / zij niet dom is?
R
Dat JOUW kind weer vertrouwen krijgt in zichzelf?
R

Dat JOUW kind niet meer wegloopt voor zijn probleem, maar ermee om kan gaan?

R

Dat JOUW kind weet wat hij moet doen als het moeilijk wordt?

R

Dat JOUW kind compenserende middelen in kan zetten om zo toch optimaal gebruik te kunnen maken van zijn cognitieve mogelijkheden?

R
Goede samenwerking met school, zodat JOUW kind gezien wordt en hiernaar gehandeld wordt?
R
Weer rust in jullie gezin?

JA?

Kies dan voor jouw kind en dus voor begeleiding op maat

WAT LEVERT EEN MAATWERKBEGLEIDINGSTRAJECT
JOUW KIND EN JOU OP:

JOUW kind is weer het kind dat hij was voordat de lees – en / of spellingproblemen zorgden voor donderwolken. JOUW kind is weer vrolijk en blij, heeft weer die sprankeling in de ogen. Is weer nieuwsgierig en durft nieuwe dingen aan te gaan en heeft weer plezier in nieuwe dingen leren. JOUW kind gaat weer met vertrouwen lees – en spelling gerelateerde taken aan. Waarbij JOUW kind inzicht heeft in zijn sterke en minder sterke kanten. Leesplezier en leesmotivatie zijn verbeterd. JOUW kind ervaart steeds vaker succes en dat maakt dat hij in staat is zijn eigen ontwikkeling te faciliteren. JIJ ervaart thuis minder strijd. JIJ kunt de tips, tools, adviezen en handreikingen thuis adequaat inzetten waarbij jullie (JIJ en JOUW kind) je houden aan de gemaakte afspraken. Met school zijn concrete afspraken gemaakt over hoe JOUW kind ondersteunt, gecompenseerd en begeleid wordt. JIJ en JOUW kind zien de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

Over het MAATWERK BEGELEIDINGSTRAJECT 

In mijn manier van werken staat JOUW kind en de hulpvraag centraal. Vanuit verbinding, vertrouwen en deskundigheid werk ik samen met JOU, JOUW kind en school (indien mogelijk) toe naar plezier én succes op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en / of spelling. In het traject, waarbij we mijn programma volgen, zien wij elkaar wekelijks 60 minuten. Binnen mijn programma waarin we 7 stappen volgen, is ruimte voor maatwerk. Hierdoor kan JOUW kind op zijn eigen manier en tempo groeien en bloeien. Samenwerking met school is hierbij een belangrijke factor.  ‘Meten is weten’ en is nodig om inzicht te krijgen in de problematiek en geeft handvatten voor ons gezamenlijke plan. Maar onderzoek naar de lees – en of spellingproblemen doen we pas als JOUW kind het vertrouwen heeft en de verbinding voelt om zich te laten zien. Angst voor toetsen is vaak al aanwezig. Daarom kies ik bewust eerst voor vertrouwen en verbinding. Dit is het vertrekpunt voor ons pad dat we samen gaan bewandelen. Vanuit vertrouwen en verbinding komen we samen tot plezier. Vanuit plezier gaan we samen voor succes!

Ieder kind is uniek.
Elk probleem staat op zichzelf.
Voor elk probleem is ook een oplossing.
Maar niet elke oplossing werkt voor ieder kind.

Mijn programma volgt in de basis steeds dezelfde stappen, maar voor ieder kind maak ik mijn programma op maat. 

In 7 stappen gaan we van “LEESSTRESS naar LEESSUCCES” en van “SPELLINGSTRESS naar SPELLINGSUCCES”

Ik heb ruime ervaring met verschillende lees – en spellinginterventies.

Graag vertel ik JOU graag meer over mijn werkwijze.

Voor wie is een MAATWERK TRAJECT echt een must have?

Voor dé ouder die durft op te staan en durft te kiezen.
Kiezen voor het geluk, plezier en succes van JOUW kind.
Kiezen voor de toekomst!

Voor JOUW kind die gevangen zit in zichzelf. Waarbij onbevangenheid is verdwenen door lees – en / of spellingproblemen. JOUW kind waarbij nieuwsgierigheid blokkeert door faalangst, onmacht, boosheid, verdriet of frustratie.
JOUW kind die zijn open blik is verloren en zich opsluit in zichzelf.
JOUW kind die het nodig heeft om begrepen te worden.
Die positieve stimulans en ondersteuning nodig heeft om verder te kunnen groeien. Stap voor stap.

Ik help JOUW kind vanuit verbinding, vertrouwen en deskundigheid in het proces naar succes en plezier
met technisch lezen, begrijpend lezen en / of spelling.

Voel jij dat jouw kind dít nodig heeft?

MAATWERK BEGELEIDING

 Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling

Investering maatwerkbegeleiding technisch lezen – begrijpend lezen – spelling:

 

Kennismaking:  GRATIS
Intake: €73,50
Onderzoek (120 minuten): €145,00
Begeleiding (60 minuten): €73,50
Verslag: €73,50
Overleg met externen (school of andere disciplines): €73,50

 

Na de intake (en onderzoek) kun je kiezen voor losse sessies of een pakket:

3 maanden pakket (12 sessies):  € 850,00
6 maanden pakket (24 sessies): € 1695,00

Genoemde bedragen zijn inclusief btw. De kosten voor begeleiding worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
In sommige gevallen is vergoeding vanuit het PGB mogelijk.

Afspraak afzeggen of verzetten? Dat kan. Laat mij dit op tijd weten (minimaal 24 uur van tevoren), dan kijken we
samen naar een passend alternatief. Je kunt mij bellen, een berichtje sturen of mailen. Het kan voorkomen dat je
door onvoorziene omstandigheden een keer een afspraak vergeet of niet kunt komen. Bij herhaling van gemiste
afspraken breng ik de kosten wel in rekening.

Ten behoeve van de leesbaarheid van de tekst is steeds ‘hij’ en ‘zijn’ gebruikt. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat kan ook ‘zij’ of ‘haar’
worden gelezen.

Ik ben HANNEKE CENTS:

Na ruim 15 jaar gewerkt te hebben als logopedist en dyslexiebehandelaar, heb ik vorig jaar het roer omgegooid. Ik kon, binnen het systeem van zorgverzekeraars, mijn ei niet meer kwijt. Hoog tijd dus voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Waarin ik mijn expertise en ervaring als behandelaar in een vorm heb gegoten waarin ik mij als een vis in het water voel. Ik heb een nieuw bedrijf opgestart onder mijn eigen naam, Hanneke Cents.

Als Taal – Lees – Spelling Specialist is het mijn missie om ieder kind plezier én succes in TAAL te laten ervaren. Vanuit mijn expertise train ik professionals in de kinderopvang en begeleid ik kinderen met lees –  en/of spellingproblemen.

Want, TAAL is dé basis voor een goede toekomst.

En ieder kind verdient een prachtige toekomst!